Bayanihan para sa Edukasyon

Sa darating na Hunyo 23, samahan n’yo kami sa pagdiriwang ng ika-123 Founding Anniversary ng Kagawaran ng Edukasyon, na may temang “Bayanihan Para sa Edukasyon!”

Ang selebrasyong ito ay bilang komemorasyon at pagkilala sa ating pinag-isang layunin para sa patuloy na paghahatid ng dekalidad na edukasyon, maging sa panahon man ng pandemya.

Para sa iba pang detalye kaugnay ang selebrasyon at kung paano makibahagi rito, basahin ang DepEd Memorandum No. 31, s. 2021 dito:ย https://www.deped.gov.ph/…/upl…/2021/06/DM_s2021_031.pdf

Maaari ring i-download at i-share ang mga materyales na gagamitin upang makiisa sa nasabing selebrasyon dito:ย bit.ly/DepEd123FA

#SulongEdukalidadย #DepEdPhilippinesย #DepEdTayo

likeheartlaughterwowsadangry
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *